Selecteer een pagina

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen – Bouwnijverheid

In de (praktijklokalen voor de) bouw is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen van essentieel belang om letsel en blootstelling aan stoffen te voorkomen. Uitgebreide informatie over de geldende wet- en regelgeving, de risico’s en de te nemen maatregelen is opgenomen in het thema persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bij het werken in een praktijklokaal voor de bouw draagt u in ieder geval veiligheidsschoenen en werkkleding. Gehoorbescherming is ter beschikking gesteld en draagt u zo nodig, zie voor meer informatie het thema geluid. Verder hangt het van de betreffende machine of werkzaamheden af welke aanvullende PBM u moet dragen. Zie hiervoor onder meer de instructiekaarten van veelvoorkomende machines.

Normen en wetgeving

  • Op de werkplek is met pictogrammen op de machine en/of op de aanwezige werkinstructie aangegeven welke PBM gedragen moeten worden. Zie de instructiekaarten van veelvoorkomende machines.
  • In het geval van gevaarlijke stoffen is, voordat u met de stof gaat werken, op grond van het veiligheidsinformatieblad bepaald welke PBM u moet dragen.
  • Medewerkers en leerlingen worden aangesproken op het gebruik van de juiste PBM, zo nodig stelt u een sanctiebeleid op.

Informatie en tools

  • Voorbeeld matrix PBM
  • Arbo Informatieblad 49: Persoonlijke beschermingsmiddelen: beleid opzetten en in stand houden
  • Praktijkgids Arbeidsveiligheid