Selecteer een pagina

Machineveiligheid

Praktijklokalen – Bouwnijverheid

Bij machineveiligheid gaat het om de veiligheid van bijvoorbeeld zaagmachines, schuurmachines, en boorkolommen en het veilige en verantwoorde gebruik ervan.

In het thema machineveiligheid leest u meer over algemene aspecten van machineveiligheid. Van de meest voorkomende machines in praktijklokalen is elders in de Arbocatalogus een instructiekaart aanwezig. Uit inspectie van de Arbeidsinspectie in 2010 blijkt dat praktijklokalen iets veiliger zijn geworden ten opzichte van eerdere inspecties. Maar nog steeds waren bij ruim driekwart van de 136 geïnspecteerde scholen een of meer zaken niet in orde. Zo werden machines soms niet goed afgeschermd, waren ze niet goed verankerd en was soms sprake van achterstallig onderhoud.

Normen en wetgeving

  • Machineveiligheid is een onderdeel van de risicoinventarisatie en -evaluatie.
  • Bij de aanschaf van machines moet de instelling rekening houden met de veiligheid van deze machines.
  • Van alle beschikbare machines is een registratie-, onderhouds- en keuringssysteem aanwezig.
  • De gebruikers (medewerkers en studenten) krijgen effectieve voorlichting over het gebruik en de risico’s van de machine.

 

 

Maatregelen

Zie hoofdstuk 8 machineveiligheid
Waar de verbetercheck machineveiligheid veiligheidsproblemen aan het licht brengt worden deze verholpen met maatregelen zo dicht mogelijk bij de bron.