Algemene informatie

In de praktijklokalen voor de bouw vinden veel werkzaamheden plaats die hoge geluidsniveaus produceren. Uitgebreide informatie over de geldende wet- en regelgeving, de risico’s en de te nemen maatregelen is opgenomen in het algemene thema geluid.  Meer specifieke informatie over geluid in de Bouwnijverheid is te vinden in de Arbocatalogus Bouw en infrastructuur. Zie ook de geluidsmaatregelen bij het onderdeel Afbouw.

 

Maatregelen

Hieronder worden enkele bronmaatregelen weergegeven. Zijn deze redelijkerwijs niet mogelijk of verlagen ze het geluidsniveau onvoldoende, dan is het zaak om technische maatregelen te treffen (zie ook onder) of om de blootstellingsduur terug te brengen door organisatorische maatregelen, zoals taakroulatie. Of, als laatste stap, door geschikte gehoorbescherming te verstrekken: otoplastieken met een op het geluidniveau afgestemd filter, goed dempende oorkappen of oorpluggen.

Timmeren

 • Kies bij de aanschaf voor types gereedschap voorzien van geluiddemping.
 • Kies voor hardmetalen (HM) bladen in een cirkelzaag in plaats van chroom-vanadium (CV); dit vermindert het geluidniveau met 3 tot 5 dB(A). Bij het gebruik van HM ‘sandwich-bladen’ is het geluid nog eens 3 dB(A) lager.
 • Zorg voor een goede maatvoering; dit voorkomt lawaaiige bewerkingen op de werkplek.

Metselen

 • Kies een minder lawaaiige bewerkingsmethode.
 • Gebruik apparatuur voorzien van geluiddemping
 • Draag de verstrekte gehoorbescherming voortdurend tijdens metselwerkzaamheden; het aantikken en op maat hakken van stenen kan gehoorschade veroorzaken.

Beton boren en zagen

 • Neem bij de aanschaf of het vervangen van materieel, apparatuur en gereedschap de geluidsproductie in de afweging mee; vraag vooraf om informatie over de geluidemissie.
 • Zorg voor periodiek onderhoud en controle van materieel, apparatuur en gereedschappen; dit beperkt lawaai en trillingen.
 • Pas waar mogelijk een Hydraulische doorslijpmachine toe.

Slopen

 • Voer sloopwerk waar mogelijk machinaal uit. Zet materieel in voorzien van een geïsoleerde cabine.
 • Neem bij de aanschaf en het vervangen van materieel en gereedschap (onder andere de compressor en het aggregaat) de geluidproductie mee in de afweging. Vraag de leverancier om informatie over het geluid.
 • Houd afstand tot de bron van het geluid; plaats bijvoorbeeld het aggregaat en de compressor zo ver mogelijk van de werkplek.
 • Pas waar mogelijk een Trillingsarme haakse slijper, en een Hydraulisch vergruizer voor beton en steen toe. (NB hier zit 2x een link onder)

Machinist

 • Neem bij de aanschaf of het vervangen van materieel de geluidsproductie in de afweging mee. Vraag de leverancier vooraf om informatie over de geluidemissie en kies voor geluidsarme types.
 • Laat de machines regelmatig onderhouden en controleren.
 • Houd de deur en de ramen van de cabine gesloten; vaak is het geluidniveau buiten hoger.
 • Houd het toerental van de machine zo laag mogelijk; dit geeft minder lawaai en trillingen.

 

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk