Selecteer een pagina

Fysieke belasting

Praktijklokalen – Bouwnijverheid

In de bouw vinden veel fysieke belastende werkzaamheden plaats. Deze kunnen in mindere mate ook voorkomen in praktijklokalen. Voorbeelden van fysieke belasting zijn:

 • tillen (bijvoorbeeld zware blokken)
 • dragen (bijvoorbeeld lopen met steigerelementen)
 • duwen en trekken (bijvoorbeeld rijden met een kruiwagen)
 • ongunstige werkhoudingen (bijvoorbeeld gedraaid, gehurkt, geknield, gebogen, langdurig staan)
 • steeds dezelfde bewegingen maken/krachten uitoefenen (bijvoorbeeld handmatig schroeven indraaien en timmeren)
Een overmatige fysieke belasting kan leiden tot klachten en verzuim. Fysieke overbelasting kan het gevolg zijn van veel of op de verkeerde wijze tillen, dragen, duwen, trekken of langdurig staan. Maar ook langdurig zitten in een gebogen houding of werken met gedraaide rug of nek kan grote gevolgen hebben voor de lichamelijke gezondheid.
Om de mate van fysieke belasting te bepalen, zijn verschillende methodes voorhanden. Een praktische methode is de KIM-tool. Met deze methode bepaalt u door middel van observaties en gesprekken een aantal risicofactoren (frequentie/duur/afstand, gewicht, houding en omstandigheden). Door deze in te vullen in een rekenblad komt een score tot stand, waaruit u kunt afleiden of het nodig is om maatregelen te nemen. Deze methode kunt u niet gebruiken om de mate van fysieke belasting bij ongunstige houding en repeterende werkzaamheden te bepalen. Hiervoor dient het Stoplichtmodel in het Handboek Fysieke Belasting.

Maatregel: algemeen

 • Ga voordat de werkzaamheden starten na of de juiste materialen en middelen aanwezig zijn.
 • Zorg voor het gebruik van de juiste hulpmiddelen.
 • Til zware materialen met meerdere personen.
 • Zorg voor voldoende rust en afwisseling van werkzaamheden (taakroulatie).
 • Geef voorlichting en instructies over de manier waarop werknemers gezond en veilig kunnen werken.

De maatregelen die u kunt nemen om de fysieke belasting te beperken, lopen door de diversiteit van de fysiek belastende handelingen zeer uiteen. Kies bij de aanschaf materialen die bij verwerking de minste fysiek belasting veroorzaken.

Informatie en tools

 • Handboek Fysieke Belasting