Selecteer een pagina

Solderen

Praktijklokalen – Handvaardigheid

In een praktijklokaal Algemene Handvaardigheid wordt op beperkte schaal elektrisch gesoldeerd. Bij het solderen komen schadelijke dampen vrij die afgezogen moeten worden. Solderen wordt gezien als een aanverwant proces aan lassen.

Normen en wetgeving

  • Er mag geen gebruik gemaakt worden van een lood-tin legering.
  • Voor soldeerdamp geldt de wettelijke grenswaarde van Lasrook van 1 mg/m3. 5x Beter, Werken is Gezond’ heeft uitgebreid onderzocht hoe deze nieuwe grenswaarde gehaald kan worden. Hiervoor is de verbetercheck lasrook ontwikkeld.
  • Als onderdeel of actiepunt in de RI&E wordt een meting uitgevoerd of een inventarisatie naar de blootstelling aan soldeerdampen, met behulp van de Verbetercheck.
  • Zie voor wetgeving: normen en wetgeving

Maatregelen

De volgende maatregelen dienen te worden genomen om blootstelling aan schadelijke soldeerdampen te voorkomen:

  • Gebruik maken van loodvrije soldeerlegering;
  • Gebruik maken van bronafzuiging bij solderen, waarbij de afzuiging op de juiste wijze wordt toegepast;
  • Zo nodig (zie RI&E) gebruik maken van adembescherming.

Zie ook de voorschriften rond de soldeerbout bij het onderdeel machineveiligheid.