Selecteer een pagina

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen – Handvaardigheid

Het is afhankelijk van de werkzaamheden en gebruikte machines, of in het praktijklokaal algemene handvaardigheid persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gedragen. Kijk voor uitgebreide informatie over de geldende wet- en regelgeving, de risico’s en de te nemen maatregelen bij het thema persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie ook de thema’s machineveiligheid en geluid.

Normen en wetgeving

Bij de activiteiten die dit vereisen (bijvoorbeeld: keramiekoven, machines, puntlassen) worden doelmatige persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsbrillen gebruikt.

Mogelijke veiligheidsbrillen zijn:

  • Bril met veiligheidsglas (bestand tegen wegspringende staaldeeltjes);
  • Stofbril;
  • Gelaatsscherm;
  • Zuurbril;
  • Lasbril.

Op de werkplek is met pictogrammen (zie onder praktijkvoorbeeld) op de machine en/of op de aanwezige werkinstructie aangegeven welke PBM gedragen moeten worden. Zie de instructiekaarten van veelvoorkomende machines .