Selecteer een pagina

Gevaarlijke stoffen

Praktijklokalen – Handvaardigheid

In het praktijklokaal algemene handvaardigheid werkt u soms wellicht met gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld: verf, soldeer of vrijkomend stof bij houtbewerking.

  • Ook bij keramiek maken kan sprake zijn van gevaarlijke stoffen. Klei bevat namelijk kwartsstof dat vrij kan komen bij bewerkingen, zoals schuren. Glazuurpoeder kan zware metalen bevatten, zoals lood en mangaan.
  • Bij verf is het belangrijk dat in het praktijklokaal niet wordt gewerkt met verf op basis van oplosmiddelen.
  • Bij het snijden van maquetteschuim/blauwschuim met een gloeidraad komt styreen vrij. Dat is een schadelijk gas dat op korte termijn prikkelend is voor ogen, huid en ademhaling. Het kan hoesten, hoofdpijn, misselijkheid en slaperigheid veroorzaken. Op de lange termijn tast styreen het zenuwstelsel aan, veroorzaakt het stoornissen in spierfuncties en is het mogelijk kankerverwekkend.
Of er daadwerkelijk sprake is van een gevaarlijke stof is te zien aan het gevaarsymbool op het etiket van de verpakking. Dat geldt natuurlijk niet voor stoffen die tijdens een bewerkingsproces vrijkomen (zoals houtstof en soldeerdamp). Meer informatie vindt u bij het onderwerp gevaarlijke stoffen.

Normen en wetgeving

  • Er wordt niet gewerkt met verf op basis van oplosmiddelen.
  • Werkstukken van klei worden niet geschuurd.
  • Er worden geen glazuren gebruikt die zware metalen bevatten.
  • Vermijd het snijden van maquetteschuim/blauwschuim met een gloeidraad. Of, als dat redelijkerwijs niet mogelijk is, zorg dan dat het aan strenge voorschriften wordt gebonden. Onderzoek eerst welke bronafzuiging met welke filters passend is om blootstelling, ook voor omstanders, te voorkomen (eventueel in combinatie met ademhalingsbescherming en ventilatie).
Zie thema gevaarlijke stoffen.
Zie voor wetgeving: normen en wetgeving