Selecteer een pagina

Handvaardigheid

Praktijklokalen

Praktijklokalen voor handvaardigheid zullen per onderwijsinstelling sterk van elkaar verschillen. De specifieke aandachtspunten en risico’s voor deze praktijklokalen zullen daarom ook per lokaal verschillen. In het algemeen zijn de belangrijkste aandachtspunten in een praktijklokaal Algemene Handvaardigheid: algemene orde en netheid, het werken met machines, gevaarlijke stoffen en (hout)stof, geluid, solderen en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Naast het beheersen van de risico’s is het belangrijk om medewerkers en studenten hiervan bewust te laten worden. Door ze goed voor te lichten en waar nodig te zorgen voor deskundig toezicht, kunt u de risico’s verkleinen. Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina Toezicht en instructie.

Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie over de deelonderwerpen:

Informatie en tools

Interessante sites