Werken op hoogte

Algemene informatie

Bij verschillende werkzaamheden in de afbouw werken mensen op hoogte. Denk bijvoorbeeld aan schilderwerkzaamheden, glaszetten, dakwerkzaamheden enz. Op een werkplek waar iemand 2,50 meter of meer kan vallen, is er sprake van valgevaar. Dat kan ernstige gevolgen hebben. Maar ook bij risicovolle werkzaamheden onder de 2,50 meter moeten de juiste voorzorgsmaatregelen worden getroffen, zeker bij gevaarlijke omstandigheden zoals uitstekende delen onder de werkzaamheden op hoogte. Bij het thema Machineveiligheid leest u meer over de normen en wetgeving en benodigde maatregelen rond het Werken op hoogte.

Maatregelen

1. Stukadoors en spackspuiters

  • Verstrek kamersteigers of goede stabiele stukadoorstrapjes en opstapjes. Een trap die is voorzien van een vergoot stavlak (platform) moet 60 cm boven de hoogste staplaats voorzien zijn van een steunpunt. Dit kan een stijl zijn, of, als deze niet doorsteken boven het hoogste platform, een steunbeugel.
  • De toegestane opgetelde effectieve statijd op een trap bij een stahoogte > 1 m is per project maximaal 6 uur. De toegestane individuele opgetelde statijd op een trap is maximaal 2 uur per persoon per dag.

2. Plafondmonteur en spackspuiters

  • Het hanteren op een ladder of trap van gereedschap of materialen van meer dan 10 kg is niet toegestaan, evenmin als gereedschap waarmee op de gebruiker een momentkracht kan worden uitgeoefend van meer dan 100N (10 kgf).

3. Algemeen

  • Zorg voor een goede toegang tot de werkplekken en een veilige werkplekinrichting.
  • Zorg voor materiaal waarmee openingen in de vloer dicht gelegd kunnen worden.
  • Bij gebruik van een rolsteiger moeten alle wielen van de steiger geremd staan en zijn beveiligd tegen wegdraaien.
  • De werkvloer van een rolsteiger moet rondom voorzien zijn van een heup- en knieleuning en een kantplank.
  • Regel dat sparingen, randen en (rol-) steigers volgens de voorschriften zijn beveiligd.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk