Selecteer een pagina

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Praktijklokalen – Afbouw

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn bij diverse afbouwwerkzaamheden van essentieel belang om letsel en blootstelling aan stoffen te voorkomen.

Draag bij het werken in een praktijklokaal afbouw in ieder geval veiligheidsschoenen en werkkleding. Gehoorbescherming wordt ter beschikking gesteld en indien nodig gedragen, kijk voor meer informatie bij Geluid. Welke aanvullende PBM nodig zijn, is afhankelijk van de betreffende machine of werkzaamheid. Zie hiervoor onder andere de instructiekaarten voor machines.

Normen en wetgeving

 • Op de werkplek is met pictogrammen (zie onder praktijkvoorbeeld) op de machine en/of op de aanwezige werkinstructie aangegeven welke PBM gedragen moeten worden. Zie de instructiekaarten van veelvoorkomende machines .
 • In het geval van gevaarlijke stoffen is, voordat u met de stof gaat werken, op grond van het veiligheidsinformatieblad bepaald welke PBM u moet dragen
 • Medewerkers en studenten zijn voorzien van adequate voorlichting en instructie omtrent het gebruik van PB. Zie hoofdstuk Toezicht en instructie
 • Medewerkers en leerlingen worden aangesproken op het gebruik van de juiste PBM, zo nodig stelt u een sanctiebeleid op.

Maatregelen

 • Voordat u werkt met gevaarlijke stoffen of machines is duidelijk welke persoonlijke beschermingsmiddelen u moet dragen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van een matrix waarin staat aangegeven welke PBM u waar en wanneer moet dragen.
 • In de werkinstructies bij de machines en gevaarlijke werkzaamheden is aangegeven welke PBM u moet gebruiken.
 • Op of nabij de toegangsdeur van het praktijklokaal is met pictogrammen aangegeven welke PBM standaard gedragen moeten worden.
 • Op de werkplek is met pictogrammen aangegeven welke aanvullende PBM gedragen moeten worden.
 • Voorbeeld format veiligheidskaarten
 • Binnen de organisatie heeft u een beleid voor persoonlijke beschermingsmiddelen opgesteld. Hierin moet het volgende aan de orde te komen:
  • verstrekking en gebruik van PBM;
  • voorlichting over het gebruik;
  • toezicht op het gebruik;
  • controle en onderhoud van PBM;
  • het sanctiebeleid.
  • De juiste PBM moet aanwezig zijn op de werkplek. Hierbij is het van belang dat de PBM zelf geen risico’s veroorzaken.
  • Zowel medewerkers als leerlingen zijn aanspreekbaar op het juiste gebruik van PBM.