Machines en apparatuur

Algemene informatie

Hier gaat het om de veiligheid van bv. schuurmachines, mixers, pleisterspuitmachines en het veilig en verantwoord gebruik ervan. In het algemene thema machineveiligheid wordt nader ingegaan op de wetgeving en de benodigde maatregelen rond machineveiligheid.  Zie verder de machine-instructiekaarten in deze arbocatalogus.

 

Maatregelen

  • Zorg dat het gereedschap is voorzien van de vereiste beveiligingen en dat deze ook worden gebruikt.
  • Zorg dat het gereedschap tenminste éénmaal per jaar wordt gekeurd.
  • Zorg voor voldoende verlichting. Dit moet in praktijklokalen minimaal 750 Lux zijn. Verstrek zo nodig bouwlampen.
  • Voorkom beschadiging van kabels en zorg dat deze niet in het water liggen.
  • Verstrek de noodzakelijke beschermingsmiddelen afgestemd op de risico’s op het project; werkkleding (katoenen overall), een veiligheidshelm (NEN-EN 397 ), veiligheidsschoenen (NEN- EN 345 voorzien van S3-codering), veiligheidsbril of stofbril en werkhandschoenen (NEN-EN 388).

 

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk