Gevaarlijke stoffen

Algemene informatie

In het praktijklokaal afbouw wordt gewerkt met diverse gevaarlijke stoffen. Deels zijn dat stoffen die bij werkzaamheden vrij komen, zoals houtstof bij schuren (schilder) en (kwarts)stof bij het storten en mengen van mortel en verwijderen van oude stuclagen (zie praktijklokaal bouw).

Andere stoffen zijn bijvoorbeeld organische oplosmiddelen en isocyanaten die vrijkomen omdat wordt gewerkt met bepaalde middelen, zoals kitten, lijmen, verven, enz.

Meer informatie over wetgeving en benodigde maatregelen vindt u bij het algemene thema Gevaarlijke stoffen. Meer informatie over blootstelling aan gevaarlijke stoffen per functie vindt u in de arbocatalogus afbouw. Meer lezen zie ook: werken in de spuiterij.

Normen en wetgeving

Praktijkvoorbeelden en tools

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk