Selecteer een pagina

Gevaarlijke stoffen

Praktijklokalen – Afbouw

In het praktijklokaal afbouw wordt gewerkt met diverse gevaarlijke stoffen. Deels zijn dat stoffen die bij werkzaamheden vrij komen, zoals houtstof bij schuren (schilder) en (kwarts)stof bij het storten en mengen van mortel en verwijderen van oude stuclagen (zie praktijklokaal bouw).
Andere stoffen zijn bijvoorbeeld organische oplosmiddelen en isocyanaten die vrijkomen omdat wordt gewerkt met bepaalde middelen, zoals kitten, lijmen, verven, enz.
Kijk voor algemene regels voor de omgang en opslag van gevaarlijke stoffen beschreven bij Gevaarlijke stoffen. Zie ook werken in de spuiterij.
Meer informatie over blootstelling aan gevaarlijke stoffen per functie vindt u in de arbocatalogus afbouw.

Normen en wetgeving

  • Gebruik geen kwartshoudende mortel (stucadoor).
  • Gebruik binnen geen verf op basis van oplosmiddelen (schilder).

Volg, voor zover van toepassing, de Arbocatalogus Schilderen en Vastgoedonderhoud en de Arbocatalogus Afbouw

  • Als onderdeel of actiepunt in de RI&E brengt u de blootstelling aan gevaarlijke stoffen in kaart.
  • Van alle gevaarlijke stoffen zijn actuele veiligheidsinformatiebladen en een compleet register aanwezig.
  • De school licht medewerkers en studenten voor over het veilig werken met gevaarlijke stoffen.
  • Bij de omgang met kankerverwekkende, reprotoxische en mutagene stoffen moet u aan hoge eisen voldoen om risico’s op kanker, schade bij voortplanting en veranderingen aan erfelijk materiaal te voorkomen. Hierbij geldt dat u de stof zo mogelijk moet vervangen. Is dit niet mogelijk, dan is het ‘ALARA’-principe (as low as reasonably achievable) van toepassing.
  • Gevaarlijke stoffen zijn veilig opgeslagen. Zie de geldende eisen onder normen en wetgeving ‘opslag gevaarlijke stoffen’.
  • Arbobesluit hoofdstuk 4: Gevaarlijke stoffen en biologische agentia