Algemene informatie

Bij afbouwwerkzaamheden wordt soms gebruik gemaakt van machines die hoge geluidsniveaus produceren. Uitgebreide informatie over de geldende wet- en regelgeving, de risico’s en de te nemen maatregelen is opgenomen in het algemene thema geluid.

 

Maatregelen

Bij uiteenlopende werkzaamheden in de Afbouw is er sprake van een hoog geluidniveau. Hier worden per werkzaamheid enkele bronmaatregelen en technische maatregelen weergegeven. Zijn deze redelijkerwijs niet mogelijk of verlagen ze het geluidsniveau onvoldoende, dan is het zaak om de blootstellingsduur terug te brengen door organisatorische maatregelen, zoals taakroulatie. Of als laatste stap door geschikte gehoorbescherming te verstrekken: otoplastieken met een op het geluidniveau afgestemd filter, goed dempende oorkappen of oorpluggen.

Blokkenstellen

 • Verbied blokkenstellers om gipsblokken met een elektrische cirkelzaag te zagen.
 • Verstrek een blokkenknipper en/of ‘gipsblokkenzaag’ (grofgetande handzaag).
 • Blokken met de blokkenknipper knippen, of zagen met een ‘gipsblokkenzaag’ (grofgetande handzaag).

Plafond monteren

 • Kies bij de aanschaf van gereedschap voor types voorzien van geluiddemping.
 • Zorg voor periodiek onderhoud en de keuring van gereedschap en materieel.

Vloer leggen

 • Kies bij de aanschaf of het vervangen van materieel en apparatuur voor types met een geringe geluidemissie.
 • Breng dempers aan om het geluid van ontsnappende perslucht te dempen.

Spackspuiten

 • Kies bij de aanschaf of het vervangen van de spuitmachine en de compressor voor types met een geringe geluidemissie.
 • Een sterke verlaging van het geluid dat bij het spuiten ontstaat, kan worden bereikt door het verpompen met een hogedrukpomp (in plaats van perslucht en een compressor).
 • Gebruik bij spackspuiten een combinatie van een spuitpistool, spuitmond en spuitdruk met een zo laag mogelijk geluidniveau.

Stuken

 • Kies bij de aanschaf of het vervangen van de spuitmachine en de compressor voor types met een geringe geluidemissie.

 

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk