Fysieke belasting

Algemene informatie

In de afbouw vinden veel fysiek belastende werkzaamheden plaats. Voorbeelden van fysieke belasting zijn:

 • tillen (bijvoorbeeld glas plaatsen);
 • dragen (bijvoorbeeld sjouwen met vloerdelen of vloerbedekking);
 • duwen en trekken (bijvoorbeeld rijden met een steekwagen);
 • ongunstige werkhoudingen (bijvoorbeeld reiken bij schilderen, op de knieën werken bij vloeren leggen;
 • steeds dezelfde bewegingen/krachten (bijvoorbeeld schilderen, timmeren).

Langdurige of te zware fysieke belasting kan leiden tot klachten en verzuim. Fysieke overbelasting kan het gevolg zijn van veel of op de verkeerde wijze tillen, duwen, trekken of langdurig staan. Maar ook langdurig zitten in een gebogen houding of werken met gedraaide rug of nek kan grote gevolgen hebben voor de lichamelijke gezondheid.

Bepaal de mate van belasting

Om de mate van fysieke belasting te bepalen, zijn verschillende methodes voorhanden. Een praktische methode is de KIM-tool. Met deze methode bepaalt u door middel van observaties en gesprekken een aantal risicofactoren (frequentie/duur/afstand, gewicht, houding en omstandigheden). Door deze in te vullen in een rekenblad komt een score tot stand, waaruit u kunt afleiden of het nodig is om maatregelen te nemen. Deze methode is niet te gebruiken om de mate van fysieke belasting bij ongunstige houding en repeterende werkzaamheden te bepalen. Daarvoor dient het Stoplichtmodel in het Handboek Fysieke Belasting.

Normen en wetgeving

Als onderdeel of actiepunt in de RI&E wordt een nadere inventarisatie fysieke belasting uitgevoerd. Volg, voor zover van toepassing, de Arbocatalogus Schilderen en Vastgoedonderhoud en de Arbocatalogus Afbouw.

Maatregelen

Door de diversiteit van de fysiek belastende handelingen lopen ook de mogelijke maatregelen om de fysieke belasting te beperken, zeer uiteen. In het algemeen geldt:

 • Kies bij aanschaf de materialen die bij verwerking de minste fysieke belasting veroorzaken.
 • Ga, voordat de werkzaamheden beginnen, na of de juiste materialen en middelen aanwezig zijn.
 • Zorg voor het gebruik van de juiste hulpmiddelen.
 • Til zware materialen met meer personen.
 • Zorg voor voldoende rust en afwisseling van werkzaamheden (taakroulatie).
 • Geef voorlichting en instructies over de manier waarop werknemers gezond en veilig kunnen werken.

 

Praktijkvoorbeelden en tools

 

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk