Algemene informatie

Bij het praktijklokaal afbouw bestaan een aantal specifieke aandachtspunten. Dit zijn: Werken op hoogte, Fysieke belasting, Gevaarlijke stoffen, Werken in de spuiterij, Machines en apparatuur, Geluid en Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Naast het beheersen van de risico’s  is het van belang om medewerkers en studenten te voorzien van adequate instructie en waar nodig te zorgen voor deskundig toezicht.

 

Normen en wetgeving

Voor zover van toepassing wordt de Arbocatalogus Schilderen en Vastgoedonderhoud en de Arbocatalogus Afbouw gevolgd.

 

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk