Praktijklokalen

Algemene informatie

Wat zijn de aandachtspunten voor een veilig praktijklokaal? Is toezicht nodig en welke instructie geef ik aan de studenten? In de Arbocatalogus MBO zijn de meest voorkomende praktijklokalen uitgewerkt in 17 subthema’s.

 

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk