Selecteer een pagina

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het thema persoonlijke beschermingsmiddelen is goedgekeurd door de Inspectie SZW.

Bij werkzaamheden in praktijklokalen, maar ook bij algemene werkzaamheden zoals schoonmaak en onderhoud, loopt u uiteenlopende risico’s. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) kunnen deze (helpen) voorkomen. Welke PBM u moet dragen, hangt af van het soort werkzaamheden en/of de eigenschappen van de gebruikte gevaarlijke stoffen.

Veel gebruikte PBM zijn: veiligheidskleding, -schoenen, -brillen en -handschoenen, gehoorbescherming en stofmaskers.

Volgens de Arbeidshygiënische strategie is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen het laatste niveau van bescherming. Dit betekent dat u eerst naar andere maatregelen moet kijken voordat u PBM mag gebruiken. Toch valt bij sommige werkzaamheden niet aan het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te ontkomen.

Een werkgever moet persoonlijke beschermingsmiddelen gratis ter beschikking stellen voor die activiteiten waarvan de risico’s niet op een ander manier kunnen worden bestreden. Daarbij moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over:

 • aanschaf
 • verstrekking
 • voorlichting en instructie
 • toezicht
 • periodieke controle
 • vervanging
 • onderhoud
 • reiniging

In sommige situaties kan het gebruik van PBM zelf een risico opleveren en mag het PBM niet gebruikt worden. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van handschoenen bij het werken met een zaagtafel om te voorkomen dat men splinters in de handen krijgt. Het risico bestaat dat het zaagblad de handschoen en de hand grijpt. Dit dient in de voorlichting en instructie te worden meegenomen.

Normen en wetgeving

 • Op de werkplek is met pictogrammen (zie onder praktijkvoorbeeld) op de machine en/of op de aanwezige werkinstructie aangegeven welke PBM gedragen moeten worden. Zie de instructiekaarten van veelvoorkomende machines.
 • In het geval van gevaarlijke stoffen is, voordat u met de stof gaat werken, op grond van het veiligheidsinformatieblad bepaald welke PBM u moet dragen
 • Medewerkers en studenten zijn voorzien van adequate voorlichting en instructie omtrent het gebruik van PB. Zie hoofdstuk Toezicht en instructie
 • Medewerkers en leerlingen worden aangesproken op het gebruik van de juiste PBM, zo nodig stelt u een sanctiebeleid op.