Over de arbocatalogus MBO

Wat is de Arbocatalogus MBO

In de arbocatalogus leggen vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers vast welke maatregelen werkgevers minimaal moeten nemen om aan de doelvoorschriften in de Arbowet te voldoen. Welke maatregelen dat zijn vind je als werkgever en werknemer onder de verschillende thema’s. De Arbocatalogus bevat praktische oplossingen en hulpmiddelen voor de belangrijkste arbeidsrisico’s in het mbo. De Arbocatalogus MBO en de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) MBO zijn twee gekoppelde instrumenten.

RI&E MBO

Om arbobeleid goed te kunnen vormgeven is het noodzakelijk dat een werkgever een overzicht heeft van alle risico’s die in een instelling kunnen voorkomen. Daar wordt een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) voor ingezet. Een RI&E is een wettelijk verplicht middel. Met een RI&E kunnen werkgevers veiligheids- en gezondheidsrisico’s signaleren en aanpakken, om een veilige werkplek te bieden aan haar werknemers. Voor het mbo is een speciaal voor de sector ontwikkelde RI&E beschikbaar.

Voor wie

Werkgevers en werknemers in het mbo zijn samen verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. De arbocatalogus geeft werkgevers en werknemers oplossingen om risico’s op de werkplek en de gevolgen daarvan structureel te verminderen te voldoen. Lees meer over voor wie de Arbocatalogus is bedoeld.

Helpdesk

Wil je meer informatie over de maatregelen in de arbocatalogus, heb je een opmerking of een verbetersuggestie? Neem dan contact op met info@arbocatalogusmbo.nl. Een medewerker van het Arbo-adviescentrum neemt dan contact met je op.