Algemene informatie

Bij verschillende werkzaamheden in enkele praktijklokalen en door facilitair medewerkers van mbo-instellingen wordt tijdelijk op hoogte gewerkt. Op een werkplek waar iemand 2,50 meter of meer kan vallen, is er altijd sprake van valgevaar. Dat kan ernstige gevolgen hebben. Maar ook bij risicovolle werkzaamheden onder de 2,50 meter moeten de juiste voorzorgsmaatregelen worden getroffen, zoals bij uitstekende delen onder de werkzaamheden op hoogte.

 

Normen en wetgeving

 • Collectieve beschermende maatregelen, zoals hekwerken, dakrandbeveiliging en eventueel vangnetten hebben de voorkeur boven individuele beschermingsmiddelen zoals valbescherming of een vallijn.
 • Het gebruik van ladders en draagbare trappen als arbeidsplaatsen op hoogte, is beperkt tot omstandigheden waarin het gebruik van andere, veiligere arbeidsmiddelen niet gerechtvaardigd is in verband met het geringe risico, en
  a. vanwege de korte gebruiksduur, of
  b. de bestaande kenmerken van de locaties die de werkgever niet kan veranderen.
 • Arbobesluit:
 • Warenwet Besluit draagbaar klimmaterieel
 • Ladders, draagbare trappen en steigers vallen onder het Besluit draagbaar klimmaterieel. Ze moeten regelmatig op gebreken worden gecontroleerd en jaarlijks gekeurd.
 • NEN 2484 norm: Keuring ladders, trappen en steigers

Maatregelen

 • Waar mogelijk zijn hoger gelegen werkplekken, bv voor onderhoud, goed toegankelijk gemaakt bv met een vaste trap. En ze zijn voorzien van een bordes, leuningen of hekwerk. Werkzaamheden op een ladder worden zoveel mogelijk voorkomen. Bij werkzaamheden op hoogte zonder de aanwezigheid van vaste bescherming wordt, voor zo ver redelijkerwijs mogelijk, gebruik gemaakt van steigers, rolsteigers en hoogwerkers.
 • Zorg dat werkplekken op hoogte zoveel mogelijk zijn voorzien van hekwerken of leuningen van 1 meter hoogte, met een boven- en tussenleuning met tussenafstand 47 cm, en een kantplank.
 • Zorg ervoor dat al in het bouwontwerp structurele hulpmiddelen en valbeveiligingen worden opgenomen.
 • Scherm vloer- en wandopeningen af.
 • Zorg dat ladders, draagbare trappen en steigers jaarlijks  gekeurd worden (aantoonbare registratie) en voor ieder gebruik worden gecontroleerd op gebreken.
 • Als het noodzakelijk is om een harnasgordel te gebruiken, dan is het van belang dat de gebruikers precies weten hoe het systeem werkt en hoe ze moeten te handelen in geval van nood. Daarom is het verplicht om medewerkers een specifieke opleiding te laten volgen in het gebruik hiervan.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk