Praktijkvoorbeelden en tools

Hieronder staan 16 instructiekaarten voor machines die in het mbo veelvuldig gebruikt worden. Ze zijn bedoeld om bij de machine te plaatsen en om ze te gebruiken bij veiligheidsvoorlichting.Je kunt zelf op de instructiekaarten nog ontbrekende zaken invullen, zoals noodtelefoonnummer en gegevens van de betreffende machine. Pas na elke wijziging de datum bovenaan de kaart aan.

Wil je de instructiekaarten als Excelbestanden ontvangen stuur dan een mail naar info@sommbo.nl

Groen:

Lassen:

Metaal- en houtbewerking:

 

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk