Selecteer een pagina

Handgereedschap

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Momenteel ligt de tekst over dit thema ter toetsing voor bij het Ministerie van SZW. Zodra het thema definitief is goedgekeurd verwijdert SOM deze melding op deze webpagina.

Onder handgereedschap verstaan we verschillende soorten hulpmiddelen om diverse werkzaamheden mee te verrichten. Het kan gaan om:

 • met handkracht bediend handgereedschap. Bijvoorbeeld: hamer, zaag, beitel, vijl, schaaf, mes, schroevendraaier, tang, sleutel. Deze gereedschappen moeten zich in goede staat bevinden. Zo moeten ze scherpe snijvlakken hebben, voldoende grip bieden en onbeschadigd zijn. Ook mogen er geen loszittende of losrakende delen aan zitten. U moet ze frequent (laten) controleren op deugdelijkheid, minimaal eens per jaar, zo nodig vaker.
 • elektrisch handgereedschap. Bijvoorbeeld: boormachine, schuurmachine, cirkelzaag, decoupeerzaag, frees, slijpmachine. Ook deze gereedschappen moeten in goede staat zijn en ze moeten jaarlijks worden gekeurd conform de norm NEN 3140. Elektrisch handgereedschap is dubbel geïsoleerd (klasse II) en voorzien van beveiligingsmaatregelen (bijvoorbeeld: geleiders en beschermingsvoorzieningen). Waar mogelijk is het gereedschap voorzien van een dodemansknop.

Normen en wetgeving

 • Gereedschap moet in goede staat zijn; er mag geen sprake zijn van loszittende of losrakende delen.
 • Gereedschap moet frequent worden gecontroleerd op deugdelijkheid, minimaal eens per jaar, zo nodig vaker.
 • Handgereedschappen en werkmaterialen zijn veilig en overzichtelijk opgeborgen, bij voorkeur in een speciaal daarvoor bestemde kast.

Elektrisch handgereedschap:

 • wordt jaarlijks gekeurd conform de norm NEN 3140;
 • is dubbel geïsoleerd (klasse II);
 • is voorzien van beveiligingsmaatregelen;
 • is waar mogelijk voorzien van een dodemansknop.

Informatie en tools

 • Format Veiligheidskaarten
 • Factsheet onderhoud draagbaar gereedschap
 • Arbouw: advies electrisch en pneumatisch handgereedschap
 • Veiligheidscheck elektrisch handgereedschap