Selecteer een pagina

Voorzieningen en persoonlijke verzorging

Inrichtingseisen gebouw

Momenteel ligt de tekst over dit thema ter toetsing voor bij het Ministerie van SZW. Zodra het thema definitief is goedgekeurd verwijdert SOM deze melding op deze webpagina.

Scholen hebben voor deelnemers en personeel voldoende afgeschermde ruimte beschikbaar voor het pauzeren. Er is een rookruimte en wie rust nodig heeft, kan zich afzonderen.

Normen en wetgeving

  • Zowel voor deelnemers als personeel is voldoende afgeschermde ruimte beschikbaar voor het pauzeren.
  • De pauzeruimte is fysiek gescheiden van de werkruimte.
  • Zeker waar mensen met gevaarlijke stoffen werken, wisselen zij buiten de pauzeruimte hun werkkleding om voor schone kleding en zijn er adequate sanitaire voorzieningen om vóór het betreden van de pauzeruimte handen en gelaat te wassen.
  • Er is voldoende verlichting en ventilatie en adequate zitgelegenheid.
  • Er is een speciale afsluitbare ruimte beschikbaar waar medewerkers die dit nodig hebben, zich kunnen afzonderen. Het betreft een ruimte voor situaties waarin medewerkers verplicht (liggend) rust moeten nemen (bijvoorbeeld sommige zwangere vrouwen). De werkgever moet ook voldoende ruimte (met privacy) bieden voor vrouwen die willen kolven.
  • Het roken is in alle gebouwen verboden, behoudens in speciaal daarvoor ingerichte rookruimtes. In de pauzeruimte wordt niet gerookt. Voor rokers is eventueel een rookgelegenheid ingericht, waar rook zich niet verspreidt naar andere ruimtes en niet in de centrale afzuiging terechtkomt (als deze recirculerend is).
  • Arbobesluit artikel 3.20: Ontspanningsruimten
  • Arbobesluit artikel 3.48: Rustruimten
  • Tabakswet