Normen en wetgeving

De kunstverlichting, daglichttoetreding en helderheidswering moeten zodanig uitgevoerd zijn dat ze ten minste voldoen aan het Programma van eisen Frisse Scholen 2021.

Verschillende verlichtingseisen voor kunstlicht, geordend naar type ruimte en werkzaamheden, staan in de norm NEN 12464-1. Een aantal belangrijke eisen vindt u in de onderstaande tabel:

Tabel: Prestatie-eisen kunstlicht volgens de norm NEN-EN 12464-1: Praktijkverlichtingssterkte (in lux)

Kantoorpanden lux   Scholen lux
algemene ruimte 300 gymnastieklokaal 375
werkplek 500 klaslokaal 300
gang 100 collegezaal 500
receptie 300 praktijklokaal 750
archief 200 toilet 100
kantine 200 tekenlokaal 800
Bedrijfshallen/industrie lux   Sportaccommodaties lux
opslag- en voorraad 100 gymzaal 300
expeditie en verpakkingsruimte 300 sporthal 500
metaalbewerking 300 fitness/vechtsport/aerobics ruimte 200
gangpad 150 zwembad 300
assemblage 300 kleedkamers 150
laboratorium 500

Maatregelen

Meet in werksituaties of de verlichting aan de bovenstaande waarden voldoet en zorg waar nodig voor extra verlichting.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk