Selecteer een pagina

Verlichting

Inrichtingseisen gebouw

Momenteel ligt de tekst over dit thema ter toetsing voor bij het Ministerie van SZW. Zodra het thema definitief is goedgekeurd verwijdert SOM deze melding op deze webpagina.

De kunstverlichting, daglichttoetreding en helderheidswering moeten zodanig uitgevoerd zijn dat ze ten minste voldoen aan het programma van eisen Frisse Scholen van Agentschap NL.

Verschillende verlichtingseisen voor kunstlicht, geordend naar type ruimte en werkzaamheden, staan in de norm NEN 12464-1. Een aantal belangrijke vindt u in de tabel:

Tabel: Prestatie-eisen kunstlicht volgens de norm NEN-EN 12464-1:

Praktijkverlichtingssterkte ( in lux)

Normen en wetgeving