Selecteer een pagina

Toegang en buitenruimte

Inrichtingseisen gebouw

Momenteel ligt de tekst over dit thema ter toetsing voor bij het Ministerie van SZW. Zodra het thema definitief is goedgekeurd verwijdert SOM deze melding op deze webpagina.

Gebouwen en terreinen zijn goed en veilig toegankelijk, ook voor specifieke risicogroepen, zoals invaliden

Normen en wetgeving

  • De gebouwen en terreinen zijn goed en veilig toegankelijk, ook voor mindervaliden.
  • Terreinen en gebouwen hebben goede toegangswegen, bewegwijzering en verlichting. Er zijn geen oneffenheden op toevoerwegen/paden die struikelgevaar of belemmeringen voor mindervaliden kunnen veroorzaken. De paden/wegen zijn voldoende breed, ook voor rolstoelen. Er is zo veel mogelijk scheiding aangebracht tussen routes voor voetgangers, fietsers/bromfietsers en auto’s.
  • Er zijn voldoende en veilige plaatsen voor het stallen/parkeren van vervoermiddelen.
  • Op het terrein doen zich geen gevaarlijke en irriterende situaties voor doordat berijders hun transportmiddelen niet goed kunnen parkeren/stallen en deze daardoor parkeren op plaatsen waar overig verkeer er hinder van ondervindt of bij het wegrijden grote ongevalsrisico’s ontstaan. Er is rekening gehouden met specifieke risicogroepen, zoals invaliden. Er is goede beveiliging (een omheining, toezicht, verlichting, overzichtelijke situaties , bevestigingen voor sloten).
  • De verkeerssituatie in de directe omgeving en op het terrein van de instelling is ook bij pieksituaties veilig.
  • Omdat de verkeersstroom van en naar school in grote pieken optreedt en deelnemers aan het onderwijs tot een kwetsbare groep mogen worden gerekend, is speciale aandacht vereist voor het reguleren van de verkeersstromen in de directe omgeving en op het eigen terrein. De school zoekt samen met de gemeente naar een optimale routing en inrichting. In de winterperiode maakt u de routes tijdig schoon (van bladeren, ijs en sneeuw).
  • Arbobesluit hoofdstuk 3: Inrichting arbeidsplaatsen.