Selecteer een pagina

Sanitair

Inrichtingseisen gebouw

Momenteel ligt de tekst over dit thema ter toetsing voor bij het Ministerie van SZW. Zodra het thema definitief is goedgekeurd verwijdert SOM deze melding op deze webpagina.

Een school moet voldoende, naar sekse gescheiden sanitair hebben, zoals toiletten en ruimtes met wastafels.

Normen en wetgeving

  • De instelling heeft voldoende, naar sekse gescheiden sanitaire voorzieningen voor medewerkers, deelnemers en (gehandicapte) bezoekers.
  • Er zijn voldoende toiletten aanwezig (één per twintigaanwezigen per sekse). [FW1] Daarnaast zijn douches vereist daar waar medewerkers/deelnemers werkzaamheden verrichten waarbij ze vuil worden (werkplaatsen), hoge fysieke inspanning leveren ( onder meer gymnastieklokalen) en/of aan hitte bloot staan. Voor gehandicapten is een aangepast toilet beschikbaar, toegankelijk voor rolstoelen.
  • Scholen voorkomen dat medewerkers of deelnemers in contact kunnen komen met besmettingsbronnen of biologische agentia.
  • Alle sanitaire ruimtes voldoende schoongehouden en verkeren in een goede bouwkundige staat. Daarnaast is voorzien in voldoende ventilatie en worden afvalbakken dagelijks geleegd en gereinigd. In de toiletblokken zijn voldoende wastafels met zeep en faciliteiten om de handen te drogen.
  • Alle warmwatervoorzieningen voldoen aan de eisen voor bescherming tegen legionellabacteriën.
  • Zie ook bij hoofdstuk 4 biologische agentia en hoofdstuk 10 sportaccommodaties. (red: nog link aanmaken)
  • Arbobesluit hoofdstuk 3: Inrichting arbeidsplaatsen
  • Arbobesluit hoofdstuk 3.23: Wasgelegenheden en doucheruimten
  • Arbobesluit hoofdstuk 3.24: Toiletten, urinoirs en wasbakken
  • Arbobesluit hoofdstuk 4.87: Gevaarlijke stoffen en biologische agentia: Voorkoming van blootstelling