Algemene informatie

Een school moet voldoende, naar sekse gescheiden sanitair hebben, zoals toiletten en ruimtes met wastafels.

 

 

Normen en wetgeving

 • Er zijn voldoende toiletten aanwezig (één per twintig aanwezigen per sekse). Daarnaast zijn douches vereist daar waar medewerkers/studenten werkzaamheden verrichten waarbij ze vuil worden (werkplaatsen), hoge fysieke inspanning leveren (onder meer gymnastieklokalen) en/of aan hitte bloot staan. Voor rolstoelgebruikers is een aangepast toilet beschikbaar, toegankelijk voor rolstoelen.
 • Alle sanitaire ruimtes worden voldoende schoongehouden (minimaal één maal per dag en zo nodig vaker) en verkeren in een goede bouwkundige staat. De afvalbakken worden dagelijks geleegd en gereinigd.
 • In de toiletblokken zijn wastafels aanwezig met zeep en faciliteiten om de handen te drogen.
 • Geurverspreiding vanuit toiletten naar elders in het gebouw wordt voorkomen.
  • De toiletruimten worden op onderdruk gehouden t.o.v. de omliggende ruimten.
  • De afvoercapaciteit van de toiletten bedraagt minimaal 50 m3 /uur afzuiging per toilet(pot)/urinoir.
  • De lucht uit toiletten wordt beschouwd als retourlucht en wordt direct uit deze ruimten naar buiten afgevoerd.
 • Vloeren en wanden (tot min. 70 cm hoogte) zijn zo uitgevoerd dat urine niet in het materiaal kan trekken.
 • Alle warmwatervoorzieningen voldoen aan de eisen voor bescherming tegen legionellabacteriën.
 • Zie ook bij thema biologische agentia en het Praktijklokaal Sportaccommodaties in deze arbocatalogus.
 • Arbobesluit:
  3.23: Wasgelegenheden en doucheruimten
  3.24: Toiletten, urinoirs en wasbakken

 

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk