Selecteer een pagina

Opslag, voorraad en afval

Inrichtingseisen gebouw

Momenteel ligt de tekst over dit thema ter toetsing voor bij het Ministerie van SZW. Zodra het thema definitief is goedgekeurd verwijdert SOM deze melding op deze webpagina.

De opslag van zware of gevaarlijke materialen gebeurt in stevige stellingen, kasten en op planken.

Normen en wetgeving

  • Alle stellingen zijn voldoende stevig, verankerd tegen inzakken en omvallen en geplaatst op een vloer die de druk goed kan verdragen. Zware of gevaarlijke materialen worden op goed bereikbare planken opgeslagen en er zijn adequate hulpmiddelen om de hoger gelegen planken te bereiken.
  • Alle kasten zijn voldoende stevig, beveiligd en/of verankerd tegen inzakken en omvallen en geplaatst op een vloer die de druk goed kan verdragen. Zware of gevaarlijke materialen worden op goed bereikbare planken opgeslagen en er zijn adequate hulpmiddelen om de hoger gelegen planken te bereiken.
  • Opslagruimten worden ordelijk gehouden en er wordt voorkomen dat materialen en voorwerpen zich op de kasten bevinden.
  • Alle producten worden volgens de daarvoor geldende voorschriften bewaard en gecontroleerd vóór gebruik.
  • Chemische stoffen kunnen met elkaar reageren of bij weglekken het milieu verontreinigen of andere calamiteiten veroorzaken. Zie hiervoor het hoofdstuk 6 Gevaarlijke stoffen. Voedings- en geneesmiddelen blijven gescheiden van andere producten bewaard.
  • Afvalstoffen worden in gescheiden afvalstromen verzameld en opgeslagen en regelmatig aangeboden aan een verwerker die daarvoor een vergunning heeft.