Selecteer een pagina

Lokalen algemeen

Inrichtingseisen gebouw

Momenteel ligt de tekst over dit thema ter toetsing voor bij het Ministerie van SZW. Zodra het thema definitief is goedgekeurd verwijdert SOM deze melding op deze webpagina.

Het mbo heeft een grote diversiteit aan lokalen. Een belangrijk onderscheid is te maken tussen theorielokalen, vak-/praktijklokalen en werkplaatsen.
Bij het voorkomen van arbeidsrisico’s in theorielokalen spelen arbeidsomstandigheden als klimaat, ventilatie, geluid, oppervlakte en licht een belangrijke rol.

Normen en wetgeving

 • Alle stopcontacten, schakelaars en elektrische leidingen/kabels zijn in goede staat en deugdelijk bevestigd en er zijn geen permanente verlengsnoeren.
 • Er is voldoende werk- en loopruimte in alle lokalen en overige werkruimtes. Wordt een ruimte (ook) als verkeersruimte gebruikt, dan heeft de doorgang een vrije breedte van minimaal 0.85m
 • In de leslokalen zijn geen planten of dieren geplaatst die overgevoeligheid kunnen veroorzaken of met schadelijke of giftige eigenschappen.
 • Gebruikers ondervinden geen hinder van nagalm of geluid uit de omgeving van het lokaal.
 • Alle verlichtingsarmaturen geven voldoende lichtopbrengst, zijn onbeschadigd, schoon, spatwaterbestendig en explosieveilig, en waar nodig uitgevoerd met stootbeveiliging.
 • De gebruikers kunnen in zomer en winter de temperatuur en ventilatie voor hun werkruimte voldoende zelfstandig regelen.
 • Het gebruikte meubilair voldoet aan de ergonomische criteria en is waar nodig voldoende instelbaar/verstelbaar.
 • Elektrische apparaten of machines voldoen aan de daarvoor geldende eisen en veroorzaken geen schade of hinder bij medewerkers/deelnemers.
 • Als basisnorm geldt dat de ruimte groot genoeg moet zijn voor het aantal aanwezigen en dat er ten minste 2 m2 nuttige oppervlakte per student beschikbaar is en ten minste 3.5 m2 docenten.
 • De breedte van de looppaden bedraagt minimaal 60 cm voor eenzijdig verkeer.
 • De afstand tot het bord bedraagt minimaal 220 cm.
 • De gebruiker houdt voldoende afstand (minimaal 30 cm tussenruimte) tot de zijmuren en gevel (koudeval bij ramen of te dicht op verwarmingsradiatoren).
 • Werk/leerplekken waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, schadelijk lawaai, straling en dergelijke moet u kunnen scheiden van de ‘schone’ werkzaamheden. Dat geldt ook voor pauzeruimtes.
 • Vluchtroutes zijn aangegeven met pictogrammen overeenkomstig de arboregeling. De pictogrammen moeten door noodverlichting helder en gelijkmatig worden verlicht; laat de noodverlichting jaarlijks testen.

pauze

Genoemde oppervlaktenormen zijn verplicht voor nieuwe gebouwen met onderwijsactiviteiten, waarvoor de bouwvergunning is aangevraagd op of na 1-1-2010. De verplichting geldt ook voor te renoveren gebouwen met onderwijsactiviteiten, waar een interne verbouwing van theorielokalen plaatsvindt die een bouwvergunning vereist die is aangevraagd op of na 1-1-2010. Voor bestaande gebouwen of bouwvergunningsaanvragen voor 1-1-2010 geldt deze verplichting niet. Waar in deze situaties nog niet aan de oppervlaktenorm wordt voldaan, is een plan van aanpak opgesteld om deze norm wel te gaan realiseren.