Selecteer een pagina

Inrichtingseisen gebouw

Inrichtingseisen gebouw

Momenteel ligt de tekst over dit thema ter toetsing voor bij het Ministerie van SZW. Zodra het thema definitief is goedgekeurd verwijdert SOM deze melding op deze webpagina.

De algemene inrichtingseisen voor scholen/instellingsgebouwen en terreinen zijn nader uitgewerkt in de volgende deelonderwerpen:

 

Informatie en tools

Agentschap NL: Frisse Scholen:

Interessante sites