Algemene informatie

De leverancier van gevaarlijke stoffen is verantwoordelijk voor de bijlevering van een veiligheidsinformatieblad, ook wel MSDS (Material Safety Data Sheet) genoemd. Hierin staat onder meer aangegeven welke eigenschappen de stof heeft, welke risico’s er zijn en welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Van alle gevaarlijke stoffen moeten actuele Nederlandstalige veiligheidsinformatiebladen op papier of digitaal beschikbaar zijn op de werkplek en in het praktijklokaal. Het verdient de aanbeveling om per gevaarlijke stof de voornaamste informatie uit een veiligheidsinformatieblad op een overzichtelijke manier weer te geven in een werkinstructiekaart. Liefst met foto’s en pictogrammen en met weinig tekst. Een werkinstructiekaart hangt goed zichtbaar bij de werkplek waar de stof wordt gebruikt.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk