Akoestiek

Algemene informatie

Hoe iemand het geluid in een ruimte ervaart, ligt voor een groot deel aan de akoestiek. De eigenschappen van de ruimte bepalen het ‘gedrag’ van het geluid. Sommigen spreken over goede en slechte akoestiek, maar dit kan alleen als eerst overeenstemming bestaat over de gewenste akoestiek. In een goede concertzaal, ontworpen voor klassieke muziek, is spraak op grotere afstand vrijwel onverstaanbaar. In een kantoortuin waar, als het goed is, geluid niet ver draagt om overlast door bijvoorbeeld telefoongesprekken te voorkomen, is het geven van instructie erg zwaar: het kost de spreker te veel energie. De akoestiek van een ruimte beoordelen, kan pas als er eerst overeenstemming is bereikt over het gebruiksdoel. Voor zo’n beoordeling wordt vaak de nagalmtijd gemeten. Bij problemen met de akoestiek is het verstandig om de hulp van een deskundig bureau in te schakelen.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk