Algemene informatie

De veiligheid van derden die de school bezoeken, moet gegarandeerd zijn.

Normen en wetgeving

De veiligheid van bezoekers, leveranciers, ouders en anderen die de school bezoeken, moet gegarandeerd zijn. In de RI&E is daarom aandacht voor het onderwerp ‘veiligheid van derden’. Minimaal geldt dat de plaatsen die gevaren voor derden opleveren, gemarkeerd en afgeschermd zijn en dat, indien mogelijk, de toegang daartoe afgesloten is. De school registreert bezoekers zowel bij binnenkomst als bij vertrek, zodat bekend is wie in het gebouw aanwezig is.

Als een werkgever een zzp’er heeft ingehuurd is de werkgever verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. Als niet-eigen werknemers in het bedrijf werken, bv voor onderhoud of reparatie, moet de werkgever voorlichting geven over de arbeidsomstandigheden. Om een goede werkwijze te garanderen en ongevallen te voorkomen zijn duidelijke afspraken nodig over de verdeling van werkzaamheden en  de veiligheidsvoorschriften.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk