Selecteer een pagina

Veiligheid van derden

Arbeidsomstandigheden beleid en organisatie

Ook de veiligheid van derden die de school bezoeken, moet gegarandeerd zijn.

Normen en wetgeving

De veiligheid van bezoekers, leveranciers, ouders en anderen die de school bezoeken, moet gegarandeerd zijn. In de RI&E is daarom het onderwerp ‘veiligheid van derden’ opgenomen. Plaatsen die gevaren voor derden opleveren, moeten ten minste gemarkeerd en afgeschermd zijn en indien mogelijk is de toegang tot die plaatsen afgesloten. De school registreert bezoekers zowel bij binnenkomst als bij vertrek, zodat bekend is wie in het gebouw aanwezig zijn.

Informatie en tools

  • Werkgroep veiligheid van het Facilitair Samenwerkingverband Roc’s, aoc’s en vakinstellingen (FSR). Dit is het platform van de MBO Raad waar medewerkers van de facilitaire diensten van de mbo-instellingen kennis delen en krachten bundelen.
  • Als een werkgever een zzp’er heeft ingehuurd, is de werkgever verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek.
  • Als niet-eigen werknemers in het bedrijf werken, bijvoorbeeld voor onderhoud of reparatie, moet de werkgever voorlichting geven over de arbeidsomstandigheden. Om een goede werkwijze te garanderen en ongevallen te voorkomen, zijn duidelijke afspraken nodig over de verdeling van werkzaamheden en  de veiligheidsvoorschriften.