Selecteer een pagina

Ondersteuning door in- en/of externe deskundigen

Arbeidsomstandigheden beleid en organisatie

Voor ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van de RI&E kan de werkgever deskundigen van binnen of buiten de instelling inschakelen.

Normen en wetgeving

Preventiemedewerker(s)

De werkgever laat zich bijstaan door één of meer deskundige werknemers met preventietaken. Dit zijn medewerkers van de school die voldoende ervaring, scholing en tijd hebben om de drie wettelijke taken van de preventiemedewerker te verrichten:

  • de RI&E mede opstellen en uitvoeren;
  • de OR /personeelsvertegenwoordiging adviseren en nauw met hen samenwerken over de te nemen maatregelen voor goed arbeidsomstandighedenbeleid;
  • deze maatregelen (mede) uitvoeren.

In of bij de RI&E van de onderwijsinstelling is aangegeven hoeveel preventiemedewerkers nodig zijn, met welke deskundigheid en tijdsbesteding en met welke uitrusting en plaats in de organisatie. De OR heeft instemmingsrecht over de keuzes die de onderwijsinstelling maakt rondom de preventiemedewerker. Vanaf 2017 geldt dat instemmingsrecht ook de nieuwe personen die worden aangewezen als preventiemedewerkers.

Bedrijfshulpverlener(s)

De werkgever wijst werknemers aan als bedrijfshulpverlener, die bijstand verlenen in noodsituaties.

Overige in- of externe ondersteuning

De werkgever laat zich ook bijstaan door een gecertificeerde arbodienst of gecertificeerde arbodeskundige, bij de volgende taken:

  • toetsing van de RI&E;
  • begeleiding van zieke werknemers;
  • uitvoering van en adviseren over preventief medisch onderzoek;
  • uitvoering van een eventuele aanstellingskeuring.

Vanaf 2017 gelden extra vereisten aan het contract met de arbodienstverlener.

Informatie en tools

Interessante sites