Algemene informatie

Voor de inrichting van kantoorwerkplekken geldt de norm NEN 1824:2010. Deze herziene norm gaat o.a. uit van een optelsom van verschillende onderdelen die op de werkplek aanwezig zijn.

Voor de inrichting van een werkplek op kantoor geldt een minimumoppervlakte van 4 m2 voor iedere werkplek die langer dan 2 uur per dag wordt gebruikt.

  • Voor een kantoorwerktafel geldt de volgende minimumoppervlakte:
  • Eén vierkante meter voor een werkplek met een plat beeldscherm.
  • Twee vierkante meter voor een ander type beeldscherm.
  • Minimaal één vierkante meter voor lees- en schrijfwerk.
  • Minimaal één vierkante meter voor het uitleggen van tekeningen.
  • Eén vierkante meter voor elke vrijstaande of verrijdbare ladekast.
  • Voor een vergaderruimte geldt minimaal 2 vierkante meter per persoon.

Het aantal vierkante meters voor een afdeling is een optelsom van het aantal personen, de werkzaamheden en de apparatuur die voor het werk nodig is.

 

Praktijkvoorbeelden en tools

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk