Algemene informatie

Om een te grote ontwikkeling van fijnstof, warmte en eventueel ozon te voorkomen, volgt de instelling bij kopieerapparaten en printers deze voorschriften:

  • Bij een productie van 50.000 kopieën per maand is een aparte reproruimte met bronafzuiging verplicht. Die ruimte heeft bij voorkeur een harde vloerbedekking.
  • Bij een productie tussen 5.000 en 50.000 kopieën per maand is een aparte opstelling op een goed geventileerde plek nodig.
  • Apparaten die dicht bij een werkplek staan hebben een maximale productie van 5.000 per maand.

Zorg in alle gevallen voor onderhoud en tijdige vervanging van interne filters.

 

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk