Selecteer een pagina

Beeldschermwerk

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Werken aan een beeldscherm kan leiden tot gezondheidsklachten, bijvoorbeeld aan rug, arm, nek en/of schouder (voorheen RSI genoemd, nu CANS: complaints of the arm, neck and/or shoulder). Een slechte werkhouding kan het gevolg zijn van een slecht ingestelde beeldschermwerkplek. Maar niet alleen de werkhouding is belangrijk. Ook de manier van werken, het aantal uur beeldschermwerk per dag, de werkplekinrichting, individuele belastbaarheid en werkdruk zijn van belang om gezondheidsklachten zo veel mogelijk te reduceren.

Drie hoofdzaken

Kortweg gaat het bij het voorkomen van gezondheidsklachten om drie hoofdzaken:

 1. organisatie van het beeldschermwerk;
 2. inrichting van de beeldschermwerkplek;
 3. opstelling van het beeldscherm.

Andere factoren

Ook andere factoren op de werkplek zijn van belang, zoals hinderlijk geluid, verlichting en het binnenklimaat. Deze factoren komen aan de orde bij:

Normen en wetgeving

 • Volgens de wet is er sprake van beeldschermwerk als u meer dan twee uur per dag aan een beeldscherm of laptop werkt. Bij een laptop moet u aanvullend beschikken over een laptopstandaard, los toetsenbord en muis.
 • Als aanvulling op de Europese normen kunt u de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 1813 – Ergonomie – Richtlijn gebruiken, voor kantoormeubelen en hun toepassing bij de inrichting van administratieve ruimten en kantoren.
 • Als onderdeel of actiepunt van de risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) wordt een nadere inventarisatie van beeldschermwerk uitgevoerd.

Lees meer

 • Bij meer dan twee uur beeldschermwerk per dag gelden de volgende normen (zie ook figuur 1): – een maximale werktijd aan het beeldscherm van vijf tot zes uur per dag;
  • na maximaal twee uur werken minimaal tien minuten ander werk of rust;
  • voldoende afwisseling en moeilijkheidsgraad, autonomie en contactmogelijkheden in het werk;
  • beeldschermwerkers krijgen periodiek voorlichting over het instellen van hun werkplek en hun werkgedrag;
  • stoel en bureau voldoen aan de normen NEN-EN 1335 – Kantoorstoelen, NEN-EN 527-1 – Kantoormeubelen, werktafels en bureaus, en NPR 1813. Dit betekent dat het meubilair aan twee eisen moet voldoen;
  • het beeldscherm is kantelbaar, zodat de instelling van een individuele kijkhoek van ca. 15° mogelijk is;
  • het beeldscherm is in hoogte verstelbaar, zodat een kijkhoek tussen 0 en 35° mogelijk is Software moet:
  • geschikt zijn voor het werk, dus niet te ingewikkeld, maar ook genoeg mogelijkheden bieden;
  • aangepast zijn aan het kennisniveau van de gebruiker;
  • gebruikersvriendelijk zijn. Als bij administratief beeldschermwerk met documenten wordt gewerkt, kan een documenthouder wenselijk zijn. De documenthouder moet voldoen aan NPR 1813. Als de werksituatie een voetensteun vereist, zorgt de werkgever daar voor. De kijkrichting naar het beeldscherm is bij voorkeur evenwijdig aan de ramen, om te grote contrasten met buitenlicht of spiegeling van buitenlicht in het scherm te voorkomen. Hinderlijke reflectie in het beeldscherm (van bijvoorbeeld lampen) mag niet voorkomen. Een beeldschermwerkplek omvat ten minste 6 m2 netto vloeroppervlak. Werknemers die langer dan twee uur per dag met een laptop werken, hebben een los toetsenbord, losse muis en een laptopstandaard tot hun beschikking en gebruiken die ook. De eisen voor de beeldschermwerkplek gelden ook voor thuiswerkplekken als de werknemer meer dan gemiddeld twee uur per dag thuis werkt. Werknemers die langer dan twee uur per dag beeldschermwerk verrichten, krijgen periodiek gelegenheid om een oogonderzoek te ondergaan. Als daaruit blijkt dat een correctie noodzakelijk is, stelt de werkgever een beeldschermbril beschikbaar.

Informatie en tools

Interessante sites

Maatregelen

Voor beeldschermwerk zonder gezondheidsklachten gelden de onderstaande maatregelen.

 • Bij werkplekken waar langer dan twee uur per dag beeldschermwerk wordt uitgevoerd, wordt geïnventariseerd of ze aan de hierboven genoemde normen voldoen.
 • De instelling heeft beleid voor beeldschermwerk vastgelegd, met afspraken over de uitvoering van:
  • preventieve beeldschermwerkplekonderzoeken;
  • beeldschermwerkplekonderzoeken bij klachten over CANS.
 • Medewerkers die beeldschermwerk uitvoeren, krijgen periodiek voorlichting over werkplekinrichting, opstelling van beeldschermen en organisatie van het werk.
 • Medewerkers die langer dan twee uur per dag beeldschermwerk verrichten, krijgen periodiek gelegenheid om een oogonderzoek te ondergaan.
 • Het kan wenselijk zijn om intern medewerkers op te leiden tot ergocoaches, die kunnen worden ingeschakeld bij werkplekonderzoeken, vragen en klachten.