Algemene informatie

Welk balieontwerp ergonomisch het beste is, hangt sterk af van het gebruik van de balie. De baliemedewerker en de bezoeker moeten elkaar in beginsel op gelijke ooghoogte aan kunnen kijken. Globaal zijn drie typen te onderscheiden: de zit-sta-, de zit-zit- en de sta-stabalie.

 

 

Normen en wetgeving

Maatregelen

Maatregel 1: Zit-sta-balie

 • Als de medewerker weinig hoeft te reiken en te lopen en de bezoekers kort aan de balie
  blijven, is de beste oplossing een balie met een verhoogde vloer (circa 20 cm), een
  werkbladhoogte van circa 76 cm en een normale kantoorstoel. De overgang naar deze
  vloerverhoging moet goed gemarkeerd zijn. Voor de kantoormedewerker is er – naar
  behoefte – een in hoogte verstelbare voetensteun aanwezig.
 • Als de medewerker veel moet reiken en lopen, is een betere oplossing een verhoogde balie
  (hoogte circa 100 cm) met een hoge kantoorstoel (instelbereik 69-81 cm). Bij deze hoge stoel
  is een stevige voetensteun aanwezig, die instelbaar is tussen ten minste 19 en 40 cm.
 • Voor de medewerker is de beenruimte onder het werkblad van een balie met verhoogde
  vloer ten minste 71 cm hoog. Een balie met hoge stoelen is ten minste 96,5 cm hoog.
 • Voor een medewerker is de beenruimte onder het werkblad ten minste 60 cm diep (liefst 70 cm).

Maatregel 2: Sta-sta-balie

 • Als de medewerker veel moet reiken en lopen en de bezoeker kort aan de balie blijft, is een sta-sta-balie met een hoogte van circa 100 cm geschikt. Medewerkers mogen echter maximaal twee uur per dag staand werk uitvoeren. Als zij langer achter de balie werken, kunt u kiezen voor een zit-sta-balie.
 • Het werkblad moet voldoende ruimte bieden om de benodigde hulpmiddelen te kunnen
  plaatsen. Het blad moet minimaal 120 cm breed zijn (maar liever 150 cm) en bij deze breedte
  overal 110 cm diep.
 • Ook bij een sta-sta-balie moet u rekening houden met beenruimte. Voor de voeten geldt een
  diepte van minimaal 25 cm over een hoogte van minimaal 20 cm. Voor de knieën geldt een
  diepte van minimaal 10 cm over een hoogte van minimaal 70 cm.

Maatregel 3: Zit-zit-balie

 • De hoogte van de balie moet 76 cm zijn, de diepte circa 110 cm (de optimale afstand tussen
  kantoormedewerker en klant).
 • De medewerker gebruikt een normale kantoorstoel (zie oplossing 8 [1]), de klant een
  bezoekersstoel.
 • Voor de kantoormedewerker is – naar behoefte – een in hoogte verstelbare voetensteun
  aanwezig.
 • De beenruimte onder het werkblad is voor de medewerker ten minste 71 cm hoog en ten
  minste 60 cm (liefst 70 cm) diep.

Maatregel 4: Voor de verschillende baliesoorten geldt

 • De maximale reikafstand tot hulpmiddelen of posities waar de medewerker regelmatig naar
  reikt, is niet groter dan 45 cm in het horizontale vlak.
 • De maximale reikhoogte is maximaal 10 cm onder of boven het werkblad.
 • De kijkafstand tot het beeldscherm is in te stellen tussen ten minste 50 en 70 cm.
 • Als de monitor tussen de medewerker en bezoeker in staat, belemmert hij het zicht. Om dat
  te voorkomen, kunt u de monitor links of rechts uit het midden plaatsen. Belangrijk is dat de
  hoek tussen de kijkrichting naar de bezoeker en de kijkrichting naar de monitor niet groter is
  dan 45 graden.
 • Het verlichtingsniveau is ten minste 300 lux. Let op dat de verlichting zodanig is dat
  baliemedewerkers die naar de bezoekers aan de balie kijken, niet worden verblind door
  scherpe verlichting of buitenlicht in het gezichtsveld.
 • Als het baliewerk wordt gecombineerd met het veelvuldig telefoneren wordt gezorgd voor een headset.

 

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk