Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Algemene informatie

Om de kans op gezondheidsklachten bij de inrichting van administratieve, beeldschermwerkplekken en baliewerken binnen het mbo te verkleinen, moeten deze voldoen aan algemene eisen en normen op het gebied van ruimte en inrichting.

Formeel zijn de beschreven maatregelen in de Arbocatalogus MBO niet van toepassing op studenten. Echter, omdat studenten in toenemende mate gebruikmaken van beeldschermen, is het wenselijk om ook bij de inrichting van bijvoorbeeld (computer)lokalen en studieruimtes rekening te houden met de hier genoemde maatregelen.

Normen en wetgeving

U dient te voldoen aan de algemene eisen en normen op het gebied van ruimte en inrichting:

  • NEN-EN 1335 – Kantoorstoelen
  • NEN-EN 527-1 – Kantoormeubelen: werk- en schrijftafels
  • NPR 1813 – Ergonomie – Richtlijn voor kantoormeubelen en hun toepassing bij de inrichting van administratieve ruimten en kantoren
  • NEN 2001 – Eisen aan oppervlakte en hoogte kantoorwerkplekken
  • NEN-EN-ISO 9241-5:1999 – Eisen aan de werkplek en de lichaamshouding
  • NEN-EN-ISO 9241-6:2000 – Eisen aan de omgeving
  • NEN-ISO 9241-2:1996 – Leidraad bij taakontwerp

Arbowet

 

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk