Arbocatalogus MBO

Arbocatalogus MBO

Wat is de Arbocatalogus MBO

In de arbocatalogus leggen vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers maatregelen vast die werkgevers minimaal moeten nemen om aan de doelvoorschriften in de Arbowet te voldoen. De arbocatalogus geeft werkgevers en werknemers oplossingen om risico’s op de werkplek en de gevolgen daarvan structureel te verminderen. Welke maatregelen dat zijn vind je als werkgever en werknemer onder de verschillende thema’s.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk